sv
Ordförklaringar:

Forum Norr

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt Region Västernorrland.

Tillsammans med regionernas FoU-organisationer och Regionalt cancercentrum Norr, Biobanken Norr, Registercentrum Norr och Umeå universitet, Mittuniversitetet samt Luleå tekniska universitet skapar Forum Norr en forskningsstödjande infrastruktur.

Om Forum Norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.