sv

Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet syftar till att förenkla och utveckla arbetet med kliniska studier.

De sex hälso- och sjukvårdsregionerna deltar i samarbetet genom en samarbetsfunktion, en regional nod.

De regionala noderna samarbetar med varandra på nationell nivå genom:

Noderna arbetar också med att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier inom den egna regionen genom att:

De regionala noderna erbjuder:

  • stöd till företag och forskare vid studieförfrågningar (undersöker om en studie kan genomföras i regionen, så kallad feasibility)
  • rådgivning och stöd för kliniska studier från idé till arkivering (t.ex. studieprotokoll, tillståndsansökningar, data management och statistik)
  • infrastruktur för genomförande av kliniska studier (t.ex. FTIH-Fas-IV samt specialenheter inom primärvård och barn)
  • utbildning inom klinisk forskningsmetodik (t.ex. GCP, statistik)
  • kontakt till expertis inom kliniska studier (t.ex. statistik, epidemiologi, hälsoekonomi)
  • kontakt till regionala resurser (t.ex. forskningsenheter, kvalitetsregistercentra, biobanker, cancercentra)

Nedan följer en kort beskrivning av respektive nods struktur.

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr

Forum Norr är regional nod för Norra sjukvårdsregionen där Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

StudieförfrågningarKartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion där Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Uppsala, Regions Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance (även kallad för KTA) är regional nod för Stockholms sjukvårdsregion där Region Stockholm och Region Gotland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum

Gothia Forum är regional nod för Västra sjukvårdsregionen där Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen) ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Halland (södra delen), Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt Region Västernorrland.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för regionerna Dalarna, Sörmland, Värmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Gävleborg.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance (även kallad för KTA) är regional nod för regionerna där Stockholm och Gotland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum

Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen där Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för sydöstra sjukvårdsregionen där Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg samt Region Blekinge ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar