sv
Ordförklaringar:
17-20
AUG-SEP
2022
Datumet har passerat

Forskarskolor inom allmänmedicin

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom primärvården i Sverige. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Bidraget söks av organisation (svenskt universitet eller högskola). Minst ytterligare två lärosäten, men max 10, kan medverka i ansökan.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.