sv
Ordförklaringar:
17-20
AUG-SEP
2022
Datumet har passerat

Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen och uppnå högre kvalitet vid hälso- och sjukvårdsutbildningar, liksom att säkra kompetensförsörjningen av forskare på lärosätena.

Bidraget söks av organisation (svenskt universitet eller högskola). Minst ytterligare två lärosäten, men max 10, kan medverka i ansökan.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.