sv
Ordförklaringar:
8-23
JUN-AUG
2022
Datumet har passerat

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning (fullständig ansökan)

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsforskningsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.