sv
Ordförklaringar:
7-8
SEP-NOV
2022

Bidrag till excellenscenter

Syftet med bidraget är att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema samt bidrar till högre utbildning.

Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Bidraget söks av enskild forskare. Minst 2 och upp till 4 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.