sv
Ordförklaringar:
1
JUN
2022
Datumet har passerat

Forskningspolitiska dagen

1 juni arrangerar Vetenskapsrådet Forskningspolitiska dagen, en heldag för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor.

Konferensen tas avstamp i pandemin och frågor om vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden berörs. Hur kan lärdomarna bidra till en bättre beredskap när det gäller andra typer av samhällsutmaningar? Hur har FoU-systemet påverkats? Och har allmänhetens förtroende för forskning och dess förmåga att förse mänskligheten med lösningar på globala problem påverkats?

För ytterligare information och anmälan Länk till annan webbplats.