sv
Ordförklaringar:
12-20
MAJ
2022
Datumet har passerat

Tillsyn över etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj, om tillsyn över etikprövningslagen. Under 2022 har Överklagandenämnden valt att prioritera informationsinsatser om känsliga personuppgifter.

Seminariet vänder sig till företrädare för etikfrågor inom forskning och forskare inom registerforskning eller annan forskning som innefattar känsliga personuppgifter.

Ur innehållet: Vad innebär tillsynen i praktiken och hur bedriver Överklagandenämnden sin tillsyn? Vad händer om man bryter mot etikprövningslagens bestämmelser, om man forskar utan tillstånd eller inte följer tillstånd?

För mer information och anmälan Länk till annan webbplats.