sv
Ordförklaringar:
20-23
APR-AUG
2022
Datumet har passerat

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Bidraget kan sökas både av en organisation och av en enskild forskare.

Ta del av utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.