sv
Ordförklaringar:
5
MAJ
2022
Datumet har passerat

Kvalitetsregister för forskning 2022

Årets konferens om kvalitetsregister är indelad i fyra huvudspår. Användningspotentialen av artificiell intelligens inom kvalitetsregister, kvalitetsregistrens roll vid val av sjukdomsspecifika läkemedel och precision medicine, kvalitetsregistrens betydelse i utvecklingen av evidensbaserad vård och internationella registersamarbeten.

Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Ta del av programmet och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Om konferensen

Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten och vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård.