sv
Ordförklaringar:
11-15
JAN-MAR
2022
Datumet har passerat

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet, SIDA och Vinnova, ett av de 17 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen.

Bidraget kan sökas av enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.