sv
Ordförklaringar:
9-15
FEB-MAR
2022
Datumet har passerat

Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.

Utlysningen öppnar den 9 februari.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.