sv
Ordförklaringar:
19-22
JAN-FEB
2022
Datumet har passerat

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - skissansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska studier inom behandlingsforskning som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Områden såsom prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Bidraget kan sökas av enskild forskare.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.