sv
Ordförklaringar:
8-9
DEC
2021
Datumet har passerat

Utbildning i klinisk prövningsförordning

I januari 2022 börjar förordningen om kliniska prövningar av läkemedel (EU nr 536/2014) tillämpas. Förordningen reglerar ett nytt samarbete mellan medlemsländerna i EU och ska underlätta för den som vill genomföra en klinisk prövning i ett eller flera EU-länder.

Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten och Biobank Sverige kommer i december anornda två utbildningstillfällen om EU-förordning 536/2014. Utbildningen hålls under en dag för icke-kommersiella aktörer och en annan dag för kommersiella aktörer.

Utbildningen sker online under den 8 och 9 december med maximalt 1000 deltagare per tillfälle.