sv
Ordförklaringar:
19
NOV
2021
Datumet har passerat

Förslag på aktiviteter som främjar nordiskt samarbete om klinisk forskning

Nordic Trial Alliance efterfrågar gemensamma nordiska aktiviteter som kan att främja kunskapsöverföring över hela regionen och bidra till att införa den forskningsinfrastruktur som behövs för framtida försök. Fler försök i de nordiska länderna kan på sikt innebära ökad tillgång till de senaste behandlingarna för patienter.

Syftet med denna uppmaning från Nordic Trial Alliance är att stödja aktiviteter som syftar till att bygga en nordisk plattform för deltagande i kommande aktiviteter på europeisk nivå, t.ex. inom Horizon Europe och EU4Health.

Förslagen kan omfatta (en eller flera) aktiviteter relaterade till:

  • nordiska nätverk/plattformar för internationellt samarbete
  • nordisk samordning av nationella initiativ
  • pilotprojekt
  • infrastrukturutveckling.

Verksamheten ska stärka det nordiska samarbetet och kunskapsöverföringen och leverera konkreta resultat som förstärker det nordiska samarbetet kring klinisk forskning.

Ansök senast den 19 november 2021, därefter kommer Nordic Trial Alliance att fatta finansieringsbeslut i mitten av december 2021.

För mer information besök Nordic Trial Alliance webbplats Länk till annan webbplats.