sv
Ordförklaringar:
8-6
SEP-OKT
2021
Datumet har passerat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Behovsinventering görs med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga. Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur.

Syftet med inventeringen är att identifiera områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga. De förslag som skickas till Vetenskapsrådet ska antingen täcka behov av helt ny forskningsinfrastruktur eller behov av att sammanföra och på ett väsentligt sätt utveckla existerande resurser till en forskningsinfrastruktur där samtliga ingående delar är av nationellt intresse och sammanföringen av dem ger ett tydligt mervärde för forskningen inom området.

Utlysningen stänger den 6 oktober 2021.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats.