sv
Ordförklaringar:
21
SEP
2021
Datumet har passerat

Det nya regelverket för medicinteknisk klinisk prövning

Läkemedelsverket arrangerar ett webbinarium där det nya regelverket för medicinteknisk klinisk prövning presenteras.

Webbinariet är avsett att ge en helhetsbild av hur regelverket ser ut och tillämpas i praktiken när man kombinerar både den europeiska och den nationella lagstiftningen. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet hålls tisdag den 21 september.