sv
Ordförklaringar:
18-14
AUG-SEP
2021
Datumet har passerat

Internationell postdok inom medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Bidraget kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2021. Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Utlysningen stänger 14 september 2021.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.