sv
Ordförklaringar:
26
AUG
2021
Datumet har passerat

Informationsmöte om kommande behovsinventering inom forskningsinfrastruktur

Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Nästa behovsinventering riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer och forskargrupperingar.

Datum för informationsmötet är den 26 augusti 2021, behovsinventeringen öppnar därefter den 8 september 2021.

Mer information och anmälan på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.