sv
Ordförklaringar:
9-24
JUN-AUG
2021
Datumet har passerat

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - fullständig ansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Först lämnar du som sökande in en skissansökan för bedömning. De sökande som får sin skissansökan godkänd får sedan lämna in en fullständig ansökan.

Utlysningen stänger den 24 augusti 2021.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.