sv
Ordförklaringar:
2-17
JUN-AUG
2021
Datumet har passerat

Projektbidrag för forskning inom primärvården

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.

Bidraget söks av enskild forskare, upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Utlysningen stänger den 17 augusti 2021.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.