sv
Ordförklaringar:
2-17
JUN-AUG
2021
Datumet har passerat

Bidrag till forskningstid inom primärvården

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens.

Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.

Bidraget kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan och som är anställd inom primärvården under bidragsperioden.

Utlysningen stänger den 17 augusti 2021.

Ta del av hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.