sv
Ordförklaringar:
14-25
APR-MAJ
2021
Datumet har passerat

Forskningssamarbete Brasilien-Sverige: Bidrag till forskarutbyte

Utbytesprogrammet för forskare mellan Sverige och Brasilien är en gemensam utlysning mellan Vetenskapsrådet och National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) i Brasilien.

Fokus är på infektionssjukdomar och hotet om antimikrobiell resistens.

Minst en och högst sju forskare ska delta i ansökan.

Utlysningen stänger 25 maj 2021.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.