sv
Ordförklaringar:
10-17
FEB-MAR
2021
Datumet har passerat

Projektbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet är att ge forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Bidraget kan sökas av enskild forskare. Upp till sex andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Sista ansökningsdag är 17 mars 2021.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.