sv
Ordförklaringar:
19-9
JAN-FEB
2021
Datumet har passerat

Anslag för covid-19 relaterad forskning

Hjärt-Lungfonden öppnar upp för en extra ansökningsperiod där forskare kan söka anslag för forskningsprojekt inom covid-19 med anknytning till hjärt-, kärl och/eller lungsjukdom.

En del av anslaget kommer att reserveras till forskning av efterförloppet av covid-19 där sjukdomen orsakat sena komplikationer på hjärta-kärl och/eller lungor. Även forskning på långtidspåverkan av andra organ kan inkluderas, men hjärta-kärl och/eller lungor måste ingå i forskningsplanen. Det gäller främst den grupp av patienter som initialt har en mild sjukdom men som sedan utvecklar en kronisk sjukdom.

Hjärt-Lungfonden prioriterar projekt med nationellt samarbete mellan flera universitet/sjukhus och där effekter på både hjärta-kärl och lunga studeras i samma projekt.

Utlysningen stänger den 9 februari.

Läs hela utlysningstexten på Hjärt-Lungfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.