sv
Ordförklaringar:
13-16
JAN-FEB
2021

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - skissansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Först lämnar du som sökande in en skissansökan för bedömning. De sökande som får sin skissansökan godkänd får sedan lämna in en fullständig ansökan.

Utlysningen öppnar 13 januari 2021. Mer information om utlysningen ges inte förrän den öppnar.

Hela utlysningstexten kommer publiceras på Vetenskapsrådets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster