sv
Ordförklaringar:
9-24
JUN-AUG
2021

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - fullständig ansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Först lämnar du som sökande in en skissansökan för bedömning. De sökande som får sin skissansökan godkänd får sedan lämna in en fullständig ansökan.

Utlysningen öppnar 9 juni 2021. Mer information om utlysningen ges inte förrän den öppnar.

Hela utlysningstexten kommer publiceras på Vetenskapsrådets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster