sv
Ordförklaringar:
2-16
DEC-FEB
2020
Datumet har passerat

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i internationell infrastruktur.

Totalt omfattas 32 områden och befintliga forskningsinfrastrukturer av utlysningen.

På Vetenskapsrådets webbplats finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan: 

Utlysningen öppnar 2 december 2020.