sv
Ordförklaringar:
13-16
JAN-FEB
2021

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i internationell infrastruktur.

Totalt omfattas 32 områden och befintliga forskningsinfrastrukturer av utlysningen.

På Vetenskapsrådets webbplats finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan: 

Utlysningen öppnar 13 januari 2021.