sv
Ordförklaringar:
25
AUG
2020
Datumet har passerat

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Forskningen ska vara klinisk och förutsätter tillgång till vårdens strukturer och resurser. Projekt som är relevanta för den här utlysningen är kliniska behandlingsstudier som syftar till att ta fram tillförlitliga och implementerbara resultat som kan komma patienter och samhället till nytta inom en relativt kort tidsperiod (inom 2- 10 år efter projektets genomförande). Nationell samverkan är ett krav och huvuddelen av forskningen i ansökan ska bedrivas i Sverige.

Bidraget söks av enskild forskare men minst 3 och upp till 10 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.