sv
Ordförklaringar:
25
AUG
2020
Datumet har passerat

Bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning.

Den forskning som är relevant för den här utlysningen är kliniska behandlingsstudier som syftar till att ta fram tillförlitliga och implementerbara resultat som kan komma patienter och samhället till nytta inom en relativt kort tidsperiod (inom 2-10 år efter projektets genomförande). Forskningen ska vara klinisk och förutsätter därmed tillgång till vårdens strukturer och resurser, samt ska avse studier på människor och inte djurförsök. Huvuddelen av arbetet med projektet ska bedrivas i Sverige, men det är möjligt att samarbeta med utländska lärosäten.

Bidraget söks av enskild forskare men minst 3 och upp till 10 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.