sv
Ordförklaringar:
1
SEP
2020
Datumet har passerat

Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet med bidraget är att ge dig som är i fasen av att säkerställa en självständig forskarkarriär möjlighet att bedriva långsiktig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Bidraget kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 och upp till 12 år sedan, inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.