sv
Ordförklaringar:
1
SEP
2020
Datumet har passerat

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet med bidraget är att ge dig som är nyligen disputerad möjlighet att utöka din forskningskompetens och internationella nätverk för att senare etablera självständig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Bidraget kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan, inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.