sv
Ordförklaringar:
2
JUN
2020
Datumet har passerat

Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Satsningen är ett regeringsuppdrag med syftet att stödja forskning som snabbt kan bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

Det kan handla om medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel, vaccin eller diagnostik, smittmekanismer och patogenes för covid-19, men även datadriven forskning och frågeställningar kring epidemiologi och folkhälsa kopplad till covid-19 är relevanta.

Bidraget söks av dig som är innehavare av (projektledare för) ett beviljat bidrag från Vetenskapsrådet eller Forte, som ännu inte avslutats.

Sista ansökningsdag är 2 juni 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.