sv
Ordförklaringar:
28
MAJ
2020
Datumet har passerat

Nätverksbidrag, JPIAMR Network Plus 2020

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens.

Nätverksbidraget kan sökas av enskild forskare som deltar som koordinator i ett internationellt konsortium med partners från minst 6 länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Sista ansökningsdag är 28 maj 2020.

Läs hela utlysningstexten på JPIAMR webbplats.