sv
Ordförklaringar:
26
MAJ
2020
Datumet har passerat

Nätverksbidrag inom infektionsområdet: kunskapsluckor inom antimikrobiell resistens

Nätverksbidraget syftar till att skapa möjlighet för en bred grupp av forskare, kliniker, innovatörer och experter att skapa ett nationellt nätverk för samordning av en forskningsfråga, delning av forskningsdata eller utnyttjande av infrastruktur som är relevant för forskning kring kunskapsluckor inom antimikrobiell resistens.

Målet är att de nätverk som får stöd ska bidra till genomförandet av det nationella forskningsprogrammets strategiska forskningsagenda genom samordning av forskningsfrågor, delning av forskningsdata eller utnyttjande av infrastruktur som är relevant för forskning kring kunskapsluckor inom antimikrobiell resistens.

Sista ansökningsdag är 26 maj 2020.