sv
Ordförklaringar:
26
MAJ
2020
Datumet har passerat

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: Resistens mot antibakteriella och antifungala läkemedel

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på resistens mot antibakteriella och antifungala läkemedel, samt att utveckla självständig forskning parallellt med utveckling av klinisk kompetens.

Bidraget söks av dig som enskild forskare som under bidragsperioden är anställd inom sjukvården (till exempel läkare, sjukhuskemist, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut eller tandläkare) eller vid svenskt lärosäte och utför klinisk tjänstgöring om minst 30 procent av en heltidsanställning. Avsikten är att möjliggöra forskning på deltid parallellt med att du utvecklar den kliniska kompetensen inom den verksamhet där du är anställd.

Sista ansökningsdag är 26 maj 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats.