sv
Ordförklaringar:
25
AUG
2020
Datumet har passerat

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Ansökan kan lämnas in av en organisation eller av en enskild forskare. Ansökans betydelse påverkas inte av vilken typ av sökande som lämnar in ansökan. Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..