sv
Ordförklaringar:
30
APR
2020
Datumet har passerat

Svenska Läkaresällskapets utlysning till klinisk forskning kring Corona

Utlysningen är på 10 anslag på 100 000 kr vardera för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona, inklusive kliniska iakttagelser, patientfall och uppföljning.