sv
Ordförklaringar:
15
APR
2020
Datumet har passerat

Nordic Trial Alliance utlyser medel för covid-19 aktiviteter

Nordic Trial Alliance utlyser medel för aktiviteter som syftar till att främja nordiskt samarbete inom covid -19 forskning.

Att genomföra kliniska studier eller forskningssamarbete på nordisk nivå kan vara ett sätt att generera gemensam kunskap om covid-19 men också ett sätt för nordiska patienter att få möjligheten att delta i kliniska studier. Gemensamma nordiska aktiviteter kommer också att främja kunskapsöverföring i hela regionen samt hjälpa till att etablera forskningsinfrastrukturer för framtiden.

Utlysningens kriterier baseras på de forskningsprioriteter som nyligen fastställts av WHO.

Utlysningen stänger 15 april.

Läs hela utlysningstexten på Nordic Trial Alliance webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..