sv
Ordförklaringar:
10
MAR
2020
Datumet har passerat

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg

Projekten kan handla om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården.

Vad kan ni söka för?
Utveckling av medicintekniska idéer från vård-och omsorgsgivare. T.ex. testa ny teknik, anpassning för implementering av ny teknik eller arbete med utmaningar inom upphandling.

Vem kan söka?
Vård- och omsorgsgivare inom offentlig eller privat sektor. Samverkan med akademi eller företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt.

Utlysningen stänger 10/3.

Läs hela utlysningstexten på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..