sv
Ordförklaringar:
5
JUN
2020
Datumet har passerat

Bröstcancerförbundets forskningsanslag för patientnära klinisk forskning

Utdelningsbart belopp baseras på 2019 års insamlade medel. Medel delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete.

Endast en projektansökan per huvudsökande och år för insändas. Nyheter angående kriterier för 2020:

  • huvudsökande ska vara disputerad.
  • definitioner på befattning/yrkesroll som kan ansöka är borttaget.
  • kravet att huvudsökande ska vara kliniskt verksam är borttaget.
  • vikt läggs vid bedömningen på att projektet är ”patientnära” d.v.s. forskning där ”patienten/människan” är måttenheten.
  • klinisk relevans ger högre vikt, då kraven ovan ändrats i detta års utlysning.

Utlysningen stänger 5 juni.

För mer information om Bröstcancerförbundets forskningsanslag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bröstcancerfonden administreras av Bröstcancerförbundet och delar årligen ut medel till svensk patientnära bröstcancerforskning.