sv
Ordförklaringar:
5
MAJ
2020
Datumet har passerat

Kvalitetsregister för forskning 2020

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård.

Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.

För mer information och anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.