sv
Ordförklaringar:
25
FEB
2020
Datumet har passerat

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for proposals 2020: Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de länder som deltar i EJP RD-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Ansökan om bidrag inom EJP RD görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Sista ansökningsdag är 25 februari 2020.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..