sv
Ordförklaringar:
9
OKT
2019
Datumet har passerat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med inventeringen är att identifiera områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga. De förslag som skickas till Vetenskapsrådet ska antingen täcka in behov av helt ny forskningsinfrastruktur eller behov av att sammanföra och på ett väsentligt sätt utveckla existerande resurser till en forskningsinfrastruktur samt ge ett tydligt mervärde för forskningen inom området.

Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och som ett led i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur.

Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för forskningsinfrastruktur.

Ansökan kan lämnas in av företrädare för lärosätenas ledningar, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer eller forskargrupperingar (från minst två olika organisationer).

Sista ansökningsdag: 9 oktober 2019.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplatslänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se