sv
Ordförklaringar:
27
AUG
2019
Datumet har passerat

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Sista ansökningsdag är 27 augusti 2019.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.