sv
Ordförklaringar:
21
MAJ
2019
Datumet har passerat

Kvalitetsregister för forskning

Syftet med konferensen är att öka kompetensen kring kvalitetsregister inom kvalitetsregisterorganisationerna och forskare som arbetar med den här typen av data.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Ta del av programmet och anmäl dig på Läkemedelsakademins webbplats.länk till annan webbplats