sv
Ordförklaringar:
21
MAJ
2019

Kvalitetsregister för forskning

Syftet med konferensen är att öka kompetensen kring kvalitetsregister inom kvalitetsregisterorganisationerna och forskare som arbetar med den här typen av data.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Ta del av programmet och anmäl dig på Läkemedelsakademins webbplats.länk till annan webbplats