sv
Ordförklaringar:
26
FEB
2019
Datumet har passerat

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med Vetenskapsrådets utlysning är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov.

Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier, och dessutom inkluderas områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering.

Bidraget ska göra det möjligt för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Utlysningen stänger den 26 februari 2019.

Läs hela utlysningstexten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.