sv
Ordförklaringar:
19
FEB
2019
Datumet har passerat

Utlysning: Forskarskolor inom registerbaserad forskning

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag är att stärka rekryteringsbasen och kvaliteten inom forskningsområden som använder sig av registerbaserade data.

Bidraget ska också skapa vetenskapligt mervärde genom utbildning av doktorander i grundläggande och nydanande metoder relevanta för tvärvetenskaplig registerbaserad forskning.

Forskarskolan ska drivas av minst tre svenska universitet eller högskolor i samverkan, och bidraget kan sökas av det samordnande lärosätet.

Utlysningen stänger den 19 februari 2019.

Läs hela utlysningstexten på vr.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.