sv
Ordförklaringar:
19
FEB
2019
Datumet har passerat

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning

Syftet med Vetenskapsrådets utlysning är att ge forskargrupper möjlighet att utveckla tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer som kan generera ny kunskap och nya metoder inom registerbaserad forskning.

Satsningen syftar också till att stödja starka forskningsmiljöer som effektivt utnyttjar och bidrar till utvecklingen av den registerbaserade infrastrukturen.

Bidraget kan sökas av enskilda forskare som företräder en större forskarkonstellation och som är projektledare och vetenskapligt ansvarig för forskningsmiljön.

Utlysningen stänger den 19 februari 2019.

Läs hela utlysningstexten på vr.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.