sv
Ordförklaringar:
21
FEB
2019
Datumet har passerat

Utlysning: Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Utlysningen syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) kring forskning om diagnostik och övervakning av infektioner med antimikrobiell resistens.

Sverige är via Vetenskapsrådet och SIDA ett av de 15 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Bidraget kan sökas av enskilda forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder.

Ansökan om bidrag inom JPIAMR görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version, en så kallad skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan.

Skissansökan för konsortieansökan till JPIAMR stänger den 18 februari 2019. en är 7 mars. Svenska deltagare har möjlighet att ansöka via Prisma fram till den 21 februari 2019.

Läs hela utlysningstexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Vetenskapsrådets webbplats.